Fatura Nedir

Günümüzde fatura insanların her alanda kullandıkları ve şirketlerin veya kurumların müşterilerine vermek zorunda oldukları bir belge niteliği taşımaktadır  ve bu kadar önemli olan faturalar için, Fatura nedir sorusu günümüzde bazı kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu sebeple aşağıda Fatura nedir sorusunun cevabı ve faturaların genel özellikleri anlatılmıştır.

Fatura, satılan malların veya kurumların verdiği hizmetlerin karşılığında müşterilerin ne kadar para ödediklerini gösteren ve genel olarak alıcılara verilen resmi bir belgedir. Burada fatura nedir sorusunun kısaca cevabı da bulunmaktadır. Günümüzde, şirketlerin muhasebe kayıtları tutulurken, yapılan her işin ve alınan her malın resmi bir kaydı olması ve bunların doğruluğunun ispatlanması zorunludur.

Faturaların Özellikleri Nelerdir?

Her faturada bazı özelliklerin bulunması, bu faturaların geçerliliği için gereklidir. Bu özelliklerden bazıları; faturanın düzenlendiği zaman ve fatura numarası, faturayı düzenleyen kurumun adı, kurumun adresi, firmanın bulunduğu vergi dairesi ve firmanın hesap numarası; faturanın verileceği müşterinin ismi, müşteri adresi, müşterinin vergi dairesi ve banka hesap numaraları; faturanın kesildiği malın adedi ve tutarı; faturayı kesenin sattığı malların teslim edildiği tarih ve malın irsaliye edildiği tarih; faturayı kesen firmanın sicil numarası ve mersis numarası gibi özelliklerin fatura üzerinde bulunması gerekmektedir.

Bunlara ek olarak faturaların üzerinde bulunan numaraların firmanın kestiği fatura sırasına uygun olması gerekmektedir. Fatura hazırlanırken, bilgisayar veya dolma kalem kullanmak gerekmektedir. Fatura için bu işlemler yapıldıktan sonra, faturanın alt kısmına firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzasının atılması gereklidir, kaşe ve imza olmayan faturalar geçersiz sayılmaktadırlar. Günümüzde küçük büyük her firmanın fatura kesmesi zorunludur ve kanunlar ile fatura kesilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

Fatura Ankara

matbaa

.

 Fatura Hazırlanırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Her işte olduğu gibi firmalarında fatura keserken veya oluştururken bazı kurallara uyması gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; fatura hazırlanırken, ürünlerin teslim tarihleri veya hizmetlerin yapıldığı tarihlerden itibaren en fazla 7 gün içinde faturanın oluşturulması gerekmektedir. Bu süre içinde kesilmeyen faturalar geçersiz sayılmaktadırlar. Ülkemizde tüm faturaların Türkçe olarak oluşturulması zorunludur. Fatura karşılığında, alıcıların fatura kesen şirketlere yaptıkları her ödeme için makbuz ve benzeri bir ödeme belgesi almaları gerekmektedir.

Elinde makbuzu bulunmayan kişiler faturaları ödememiş sayılmaktadırlar ve herhangi bir hak iddia edememektedirler. Alıcılar ve satıcılar arasında yapılan iş sonucu ödemeler nakit yapıldıysa iki adet ödeme makbuzu yani fatura hazırlanmalı ve bu belgenin orijinali müşteride bulunmalıdır. Bütün bu özelliklerden dolayı da faturalar hem alıcıların hem de satıcıların haklarını korumakta ve aynı zamanda da bir ispat belgesi özelliği taşımaktadırlar. Maliye Bakanlığının çıkardığı kanuna göre faturaların Gelir vergisine göre en az 6 sene, ticaret kanununa göre ise en az 9 sene saklanması zorunlu bulunmaktadır.

 Fatura Çeşitleri Nelerdir?

Farklı işler veya kurumlar için birçok fatura çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise Kapalı Faturadır. Kapalı faturalar, peşin para ile yapılan alışverişlerde, firmaların faturanın alt kısmına kaşe basarak ve imza atarak yaptıkları tahsilat makbuzlardır. Diğer bir fatura ise açık faturadır. Açık fatura, satıcıların veya işletmelerin veresiye olarak yaptığı satışlarda kaşenin ve imzanın üste atıldığı faturalara denilmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile elektronik fatura kullanımı da giderek artmaktadır. Elektronik fatura kullanımı ülkemizde 2013 yılından beri kullanılması zorunlu olan bir faturadır. Bu işlem, internet üzerinden fatura kesilmesi olayına denilmektedir. Günümüzde her firmanın Elektronik fatura bulundurma zorunluluğu vardır. Maliye bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı bildiride, özellikle yıllık kazancı 20 milyon Türk lirası üzeri olan firmaların ve içecek üretici olup yıllık 10 milyon Türk lirası geliri olan firmaların elektronik fatura kullanma zorunluluğu da bulunmaktadır. Maliye bakanlığının yaptığı açıklamaya göre elektronik fatura kullanımı önümüzdeki yıllarda ülkemizde bulunan her firma için zorunlu olacaktır.

 
Elektronik Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Elektronik fatura (kısaca E-Fatura) kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır bunlardan bazıları; yazıcı ve mürekkep masraflarının azalması nedeniyle maliyetlerin azalması, faturaların online olması nedeniyle rahatça saklanabilmesi, firmalar arasında online olarak fatura iletimi rahatlıkla yapılabilmektedir, kargo ve benzeri iletim işleriyle uğraşmak gerekmez, faturalar kaybolmaz ve çevre dostu bir sistemin olmasıdır.

Bütün bu sebeplerden dolayı fatura kullanmak, hem satıcılar, hem müşteriler hem de devlet için son derece önemli ve ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir araçtır. Fatura sayesinde vergi kaçırmak ta engellenmiş olmaktadır. Burada fatura nedir sorusuna cevaplar verilmiş ve faturanın kullanılma amacı, özellikleri, kimlerin kullandıkları ve faturaların avantajları anlatılmıştır. Bir diğer makalemiz olan mail order nedir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye eder, herkese iyi günler dileriz.

 

ANKARADA FATURA BASIMI İÇİN SADECE MALİYE İLE ANLAŞMALI MATBAALAR YETKİLİDİR.

İ

Ankara Matbaa olarak, Ankarada Maliye ile Anlaşmalı işler ve diğer matbaa işlerinizi özenle yapmaktayız.

Ankarada Fatura Bastırmak isteyen müşterilerimiz aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumalıdırlar

Şirketler için Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar :

1) Vergi levhası fotokopisi

2) KDV tahakkuk fişi fotokopisi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)

3) İmza sirküleri

Şahıs firmaları için Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar

1) Vergi levhası fotokopisi

2) KDV tahakkuk fişi fotokopisi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)

3) Kimlik fotokopisi

 

 

 

matbaa
 

Fatura türleri ve faturalar arasındaki farklar

Satış Faturası

Bir işletmenin sattığı ürün veya hizmeti belgelemek için müşterilerine kestiği faturalardır. Her satışın belgelenerek yasallaşması gerekir. Bir satış faturasında satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, ve toplam bedeli gibi bilgiler beyan edilir.

Faturada mutlaka bulunması gereken bilgiler:

 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın veya işin nevi, miktarı fiyatı ve tutarı
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

İrsaliyeli Fatura

Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye İrsaliyeli Fatura denir.

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

 • İrsaliyeli Fatura” ibaresi
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki
 • İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası
 • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

 

satış faturası - irsaliye fatura

Bu sitenin tüm hakları saklıdır.
Farura Basımı © 2019 www.ankaramatbaaankara.com